Terry Morgan

Terry Morgan choir member
We are very saddened to hear of the passing of Life Member and past choir Chairman, Terry Morgan. Terry joined the choir on March 1st 1963 and has been a faithful member of the Tenor 1 section ever since. In this year’s St David’s Day concert we had the honour of presenting Terry a special award recognising his 60 years of unbroken membership with the choir. An ex teacher at Bishop Gore school, Terry held the office of choir chairman between 1980 – 1983.

Terry was also a honorary member of Sängervereinigung 1866 Essen-Burgaltendorf, a choir that we have held a close link with since 1965.

Our deepest sympathy goes to his family at this sad and difficult time.

Rydym yn drist iawn o glywed am farwolaeth yr aelod hir-amser a chyn Gadeirydd y côr, Terry Morgan. Ymunodd Terry â’r côr ar Fawrth 1af 1963 ac mae wedi bod yn aelod ffyddlon o adran Tenor 1 byth ers hynny. Yng nghyngerdd Dydd Gŵyl Dewi eleni cawsom yr anrhydedd o gyflwyno gwobr arbennig i Terry gan gydnabod ei 60 mlynedd o aelodaeth ddi-dor gyda’r côr. Yn gyn-athro yn ysgol Bishop Gore, bu Terry yn gadeirydd y côr rhwng 1980 a 1983.

Roedd Terry hefyd yn aelod anrhydeddus o Sängervereinigung 1866 Essen-Burgaltendorf, côr yr ydym wedi dal cysylltiad agos ag ef ers 1965.

Mae ein cydymdeimlad dwysaf yn mynd at ei deulu ar yr adeg drist ac anodd hon.